Wat is het?
Video marketing wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven en dat is niet zo gek als je kijkt naar de explosieve groei van video.
Alleen al op Youtube worden dagelijks 5 miljard video’s bekeken.
Video is booming. Je kunt ze op ieder apparaat, overal en altijd bekijken. Maar een video is lastig, tijdrovend en duur om te maken. Niet met Quick Adjust! Met ons unieke systeem wordt video voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Quick Adjust is een nieuwe manier om middels video in contact te komen met je doelgroep. Er wordt steeds minder gelezen en het is daarom ook moeilijker om je doelgroep te raken en te verleiden. Met Quick Adjust video's gaat dit beter omdat wij het met korte video’s doen. Quick Adjust werkt met twee systemen. Je doet het zelf of wij doen het voor je. Wanneer je het zelf doet krijg je bij ons een eigen account waarmee je direct in je basisvideo de aanpassingen kunt doen. De Quick Adjust video’s zijn makkelijk aan te passen en kunnen direct verspreid worden. In uw nieuwsbrief, op uw website, Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin of u stuurt de video via WhatsApp.
Snel
Een basisfilm kunnen we al binnen een week voor u gereed hebben. Deze kunt u gelijk gebruiken en inzetten, waar en wanneer u maar wilt.

Als u gebruik maakt van ons geautomatiseerde systeem, krijgt u de aanpassing binnen een paar minuten in uw mail.
Makkelijk
Samen maken wij een basisvideo op basis van uw huisstijl en andere gegevens.
In deze basisvideo kunnen we vervolgens iedere keer nieuwe aanbiedingen of andere boodschappen plaatsen.
Dit kunt u zelf doen of wij doen het voor u.
Betaalbaar
Dit is natuurlijk heel belangrijk voor u. Je kan immers iedere euro maar 1 keer uitgeven.

Een basisfilm kunnen wij al maken voor 500 euro en een aanpassing voor 10 euro.
Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op film & video producties geproduceert door Quick Adjust
1 – Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeert en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan Quick Adjust of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.
2 – Meerwerk
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan ik er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Quick Adjust de opdrachtgever tijdig inlichten.
3 – Contactpersoon
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Quick Adjust en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contact persoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de de opdrachtgever te handelen.
4 – Montage
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 2­versie methode aangehouden: (Iedere extra versie zal met klant besproken worden en in rekening gebracht) De basisfilm: 1. Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. 2. Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera) mocht de opdrachtgever na oplevering van de video meer aanpassingen wensen dan zal er op basis van nacalculatie verder aan de video gewerkt worden. De aanpassingen: Op het moment dat we gebruik gaan maken van de basisfilm komen we overeen dat deze basis niet veranderd. (Tenzij anders overeengekomen) De nieuwe aanbiedingen/ mededelingen worden in de basisfilm gemonteerd en aan vragende partij overgedragen. (Extra’s worden vooraf besproken)
5 – Reis­ en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan twee uur bedraagt de vergoeding na het eerste uur, 25 euro per uur.
6 – Muziekrechten
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Quick Adjust kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.
7 – Auteursrecht
Alle door Quick Adjust geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. Mocht de opdrachtgever de video auteursrechtelijk willen afkopen dan bedragen de kosten hiervan 4 x het maakbedrag.
8 – Intellectueel eigendom
Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Quick Adjust en worden niet beschikbaar gesteld.
9 – Copyright
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Quick Adjust. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Quick Adjust om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van copyright schending is Quick Adjust niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. Daarnaast zal Quick Adjust ook gerechtigd zijn een claim in te dienen.
10 – Camera materiaal (footage)
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal, edits en animaties niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan camera materiaal door Quick Adjust worden opgeslagen op HDD, RAID HDD of DVD­ROM (DL). Quick Adjust is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Quick Adjust naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.
11 – Betaling
De standaard betalingstermijn is 21 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten: 1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten 2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente 3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente
12 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.
13 – Aansprakelijkheid
Quick Adjust is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag. Oktober 2015
Q & A


Q: Blijven de nieuwsbrieven niet in de spam hangen?
A: Als ze nu ook doorkomen is er geen enkel probleem. De film maakt niet uit. Het filmpje is slechts 4 MB


Q: Kan ik dit niet heel makkelijk zelf?
A: Film maken vereist speciale apparatuur en je moet ook nog eens weten hoe je daar mee om moet gaan. Wij hebben dat in huis.


Q: Kan ik meten hoe vaak er op geklikt wordt?
A: Uiteraard valt dit te meten. Kunnen wij ook voor u verzorgen


Q: Als het zo makkelijk is, waarom maken dan zo weinig adverteerders hier gebruik van?
A: In de eerste plaats koudwatervrees. Het is relatief nieuw. Dit heeft ook weer te maken met nieuwere bestandstypen en software bij de ontvanger. HTML5 vs Flash. Vrees voor te veel extra werk. En het idee dat film heel duur is. Inderdaad is een commercial maken extreem duur. Maar dat is dus wat wij niet doen. Wij maken van bestaand beeld een klein nieuw filmpje.


Q: Ik stuur iedere week een nieuwsbrief uit met aanbiedingen. Lukt het in zo’n korte tijd?
A: Als wij op tijd de aanbiedingen van jullie ontvangen is er geen enkel probleem. Wij doen het in een dag.


Q: Kan ik de gemaakte film ook ergens anders inzetten?
A: uiteraard kan de film ook op de eigen website, in de winkel en op social media ingezet worden.


Q: Kan de nieuwsbrief ook geforward worden?
A: de nieuwsbrief met film werkt net als een gewone nieuwsbrief. Dus geen enkel probleem.


Q: Kan het filmpje ook gewoon als email gestuurd worden? Zonder nieuwsbrief?
A: dit kan zeker.


Q: Kan ik ook een bestaande film in mijn nieuwsbrief opnemen?
A: dit kan zeker. Zolang het maar een klein bestandje blijft. Wij kunnen dit met onze apparatuur comprimeren. Vaak willen de makers van zo’n film dit liever niet omdat ze bang zijn dat de kwaliteit teveel naar beneden gaat.


Q: Bij wie liggen de rechten?
A: Dit ligt vrij eenvoudig. De beelden zijn van jullie. De eventuele basisfilm dat we ontwikkelen is van ons. Want daar hebben we natuurlijk veel tijd in moeten steken. Maar dit lijkt ons niet een al te hoge drempel.


Q: Werkt het?
A: De cijfers spreken voor zich. (bijna 300% meer ROI in vergelijking met een standaard email) Maar het is ook belangrijk voor je imago. Dus een dubbel voordeel.
Kosten


Basis video 10-15 sec
500,-


Basis video 15-20 sec
525,-


Basis video 20-25 sec
550,-


Basis video 25-30 sec
575,-


1 aanbieding per maand
100,- (op basis van kwartaal abo)


2 aanbiedingen per maand
125,- (op basis van kwartaal abo)


3 aanbiedingen per maand
135,- (op basis van kwartaal abo)


4 aanbiedingen per maand
150,- (op basis van kwartaal abo)


1 aanbieding per week
50,- (op basis van 6 weken abo)


2 aanbiedingen per week
75,- (op basis van 6 weken abo)


3 aanbiedingen per week
85,- (op basis van 6 weken abo)


4 aanbiedingen per week
100,- (op basis van 6 weken abo)


Aanpassing per dag
In overleg


Voice over per maand
45,-


Voice over per week
35,-


Search fee muziek rechtenvrij
35,-


Muziek aankopen In overleg


Muziek componeren In overleg


1 dag filmen
450,-


1 dag editen
450,-


Product fotografie per product
25,-


Productfotografie op locatie
Dag fee fotograaf


Prijzen zijn exclusief BTW